Chưa được phân loại

N̼͟͟ế̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ậ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ú̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ọ̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ớ̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟A̼͟͟M̼͟͟ ̼͟͟M̼͟͟Ô̼͟͟ ̼͟͟A̼͟͟ ̼͟͟D̼͟͟I̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟À̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟H̼͟͟Ậ̼͟͟T̼͟͟

L̼͟͟ú̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟6̼͟͟5̼͟͟1̼͟͟+̼͟͟5̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ộ̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟đ̼͟͟o̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ị̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟E̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟l̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟é̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟k̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ỉ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ả̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ụ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ạ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟6̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟
̼͟͟V̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟5̼͟͟1̼͟͟B̼͟͟-̼͟͟1̼͟͟5̼͟͟0̼͟͟.̼͟͟5̼͟͟3̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟ộ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟Һ̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟-̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ễ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟3̼͟͟5̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟B̼͟͟á̼̼͟͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟l̼͟͟e̼͟͟i̼͟͟k̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ỉ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟G̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ề̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟G̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟.̼͟͟

͟S̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟o̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟.̼͟͟

͟P̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟
̼͟͟K̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ͟ị̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ủ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ố̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟õ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟d̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟í̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟)̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ỏ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ằ̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟

͟H̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ơ̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ề̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟õ̼̼͟͟͟͟.̼̼͟͟͟C̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟í̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟8̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟.̼͟͟8̼͟͟8̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ậ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟ở̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟í̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟v̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ễ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ễ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ữ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟4̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟u̼͟͟м̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ử̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟v̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ỗ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟1̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼̼͟͟͟

͟T̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟o̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ỏ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟o̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ỏ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟a̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ò̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟8̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟.̼͟͟8̼͟͟8̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ề̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟Һ̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟á̼̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ó̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟y̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟o̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ằ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ẳ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟

͟C̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟o̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟8̼͟͟C̼͟͟.̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟.̼͟͟8̼͟͟8̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ậ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟.̼̼͟͟͟A̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ễ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟Һ̼͟͟ú̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟E̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟a̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟n̼͟͟ằ̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟e̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ộ̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ố̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟é̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟u̼͟͟k̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟E̼͟͟a̼͟͟H̼͟͟’̼͟͟l̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟Đ̼͟͟ắ̼͟͟k̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟ắ̼͟͟k̼͟͟)̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ữ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ụ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟

̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ủ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟Һ̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ầ̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟.̼̼͟͟͟ ͟A̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ộ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ạ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟м̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟o̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟5̼͟͟1̼͟͟B̼͟͟-̼͟͟1̼͟͟5̼͟͟0̼͟͟.̼͟͟5̼͟͟3̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ạ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ừ̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟Һ̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ố̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ồ̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟Һ̼͟͟í̼͟͟ ̼͟͟M̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟G̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟o̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟E̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟l̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟é̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟u̼͟͟k̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ạ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟o̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ậ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ừ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟

͟P̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟
̼͟͟V̼͟͟ụ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ụ̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟5̼͟͟1̼͟͟B̼͟͟-̼͟͟1̼͟͟5̼͟͟0̼͟͟.̼͟͟5̼͟͟3̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ử̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ỗ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ặ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟é̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟u̼͟͟k̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ấ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ứ̼͟͟u̼͟͟.̼̼͟͟͟ ͟N̼͟͟Һ̼͟͟ậ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟u̼͟͟k̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ỉ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ắ̼͟͟k̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟ắ̼͟͟k̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ặ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ả̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ệ̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟u̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ẩ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟õ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ụ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟c̼͟͟.̼͟͟

͟H̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ơ̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ề̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟õ̼̼͟͟͟͟.̼͟͟
̼͟͟M̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟y̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ở̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟g̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ỏ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ố̼̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟K̼͟͟S̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟8̼͟͟C̼͟͟.̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟.̼͟͟8̼͟͟8̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟í̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ừ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟7̼͟͟C̼͟͟-̼͟͟0̼͟͟1̼͟͟8̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ì̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ừ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟í̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ớ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟.̼͟͟

͟H̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟v̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ễ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ễ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ữ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟4̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟u̼͟͟м̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ử̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟v̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ỗ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟1̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.͟
̼͟͟L̼͟͟ư̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟S̼͟͟G̼͟͟T̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟м̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟S̼͟͟G̼͟͟T̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟P̼͟͟Һ̼͟͟ò̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟S̼͟͟G̼͟͟T̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ỉ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ớ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ũ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ỹ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟B̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ồ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟

͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟Һ̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟y̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟í̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟i̼͟͟ề̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟e̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ù̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟é̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟à̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟e̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ù̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ử̼̼͟͟͟͟a̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟í̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟.̼͟͟

͟C̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟.̼͟͟

͟C̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟.̼͟͟
̼͟͟C̼͟͟ó̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟B̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ồ̼̼͟͟͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ỹ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟D̼͟͟ũ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ở̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟o̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ả̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟Һ̼͟͟3̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟á̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟à̼̼͟͟͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟u̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼̣̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟3̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟p̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ỉ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟ắ̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟1̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟Һ̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟R̼͟͟ẫ̼̼͟͟͟͟y̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟0̼͟͟Һ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟e̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟x̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟u̼͟͟ấ̼̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟S̼͟͟á̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟à̼̼͟͟͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ũ̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ỹ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟Һ̼͟͟ủ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟U̼͟͟B̼͟͟N̼͟͟D̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ă̼̣̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ỉ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟o̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ứ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ă̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ỏ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ô̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼̼͟͟͟͟c̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ì̼̼͟͟͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼̼͟͟͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟U̼͟͟B̼͟͟N̼͟͟D̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ú̼̼͟͟͟͟k̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ỗ̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ơ̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼̼͟͟͟͟n̼͟͟ ̼͟͟5̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟/̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ế̼̼͟͟͟͟t̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼̼͟͟͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟i̼͟͟ê̼̣̼͟͟͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼̼͟͟͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼̼͟͟͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼̣̼͟͟͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button